top of page

פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת..

אבל לאן ללכת? כמה ללכת? מה לקחת לדרך?

הפרישה הינה תחילתו של מסע

מסע מאתגר

מסע חדש

מסע שיש בו נתיבים של מים ושל נווה מדבר

מסע בו פוגשים אנשים חדשים

מסע בו חלק מהאנשים שליוו אותי עשרות שנים, לא מצטרפים למסע.

מסע הדורש הכנה.

למה צריך הכנה לפרישה?

כמו שנוסעים לחו"ל

בוחרים יעד

לומדים על היעד

תרבות, מאכלים, מקומות משמעותיים, שפה

על הפרישה נלמד

אילו הזדמנויות עומדות בפנינו

אילו איומים יקשו עלינו

אילו חלומות אנו רוצים לממש

אילו אנשים אנחנו נרצה במסע הפרישה שלנו

מאילו אנשים אנחנו נרצה להיפרד טרום המסע.

מזמינה אתכם לחשוב על היעדים שתרצו לממש בפרישה

ולבנות תוכנית פעולה לקראת הפרישה.


bottom of page