top of page

המנהל שלי ואני יצאנו לדרך


התקבלתי לעבודה

אני אפילו אוהב אותה,

מרגיש משמעותי מאותגר ונהנה מהסביבה.

יש רק בעיה אחת "קטנה"

אפשר לכנות אותה –ההנהלה.

לא יודע למה

לא יודע כמה

לא יודע ממתי

אני והמנהל שלי לא ממש ב"היי".

אני משתדל

מתבלבל

ולא מבין מדוע אנחנו לא מסתדרים

הוא לא מבין אותי

ואני לא מבין אותו

לא יודעת מה לעשות.

רציתי לדבר

רציתי לא לדבר .

ניסתי לעשות

ניסיתי לא לעשות.

השתדלתי להגדיל ראש

השתדלתי להקטין ראש.

השקעתי ושקעתי.

אני מתחיל להיות " על הפנים",

מצד אחד העיסוקים מעניינים

מצד שני היחסים מורכבים.

אני פתאום מבין שעקב היחסים עם ההנהלה

אני כל הזמן כעוס ובמתח נורא.

אני מגיע בבוקר לעבודה

עם הרבה שמחה

רוצה לפגוש את החברים הטובים

ולעשות דברים מעניינים.

אני יכול לתרום ולקדם

אך לא אוכל להתקדם.

בכל האנרגיה החיובית

יש גם את האנרגיה השלילית.

איך מצמצמים את ההרגשה

איך משנים את העמדה

איך מרחיבים את ההשפעה

כיצד מעצמים תחושה טובה

ובעיקר איך לומדים להתנהל עם ההנהלה.


bottom of page