top of page

מתי בפעם האחרונה עשית משהו בפעם הראשונה?


להעז................

מתי בפעם האחרונה עשית משהו בפעם הראשונה?

אנחנו בדר"כ רוצים לחיות חיי שגרה

חלילה לא חיי שעמום

פשוט לדעת מתי נקום

מתי נעבוד

מתי נחזור הביתה מהעבודה

וניפגוש את המשפחה

נטייל עם האשה

נשחק עם הכלבה

נראה הצגה

נשחה בבריכה.

אבל אולי אולי

יש בך רצון גדול, , בינוני או קטן

לעשות משהו שעלול להתפרש כשרלטן.

לשנות שגרה

לבקש העלאה

להחליף עבודה

להגיד משהו משמעותי לאשה

לגדל כלבה

לרכוש הכשרה

להתחיל את הריצה

להפסיק את הנסיעה.

הנסיעה האוטומטית בחיים

שמונעת מאיתנו

לחשוב

להעיז

לשנות

לבצע

ולרצות לעשות משהו בפעם הראשונה.


bottom of page