top of page

בעבודה שלי – בעצם אינני אני


לקום בבוקר ולמהר

לעבודה שאני צריך להיזהר.

להיזהר שלא ידעו

שלא יראו

שלא ירגישו

שבעבודה שלי- אני בעצם לא אני.

כמה זה אירוני

להיות כשרוני

ולהרגיש בינוני.

זה ממש לא גאוני

לעבוד בעבודה- שאני בעצם לא אני.

כמה תסכול

כמה בלבול

כמה ניבול.

אני חייב לשים לזה גבול!!

לנתק את חבל הטבור

ולהפסיק להרגיש קבור.

כמה מפחיד

כמה מטריד

אולי אני מפסיד,

את החלומות שאני מספיד.

החלום התעסוקתי

החלום לעבוד במקום שבו אני זה ממש אני!

מקום עבודה צבעוני

שמאפיין אותי

וארגיש שם משמעותי

ואפילו אצליח להיות סמכותי

ואמשיך את התפתחותי.

שם כבר תשתנה חזותי,

כי אעבוד בעבודה שבה אני בעצם אני!!


bottom of page