top of page

תחילת שנת הלימודים


לקראת שנת הלימודים הקרובה, אני מאחלת לנו ההורים,

שנדע לאפשר לילד שלנו להיות תלמיד:

לתת לו לחוות סקרנות במהלך הלימודים, ההפסקות והטיולים.

לאפשר לו לברוח למחוזות של מחשבות גם אם הן מרוחקות מהאזור הגאוגרפי של הכיתה.

לזמן לו לשאול הרבה יותר שאלות מהשאלות הנשאלות ע"י המורה .

לתהות ב"אמיתות" הנושאים הנלמדים מה נכון ומה לא נכון מה מותר ומה אסור.

להרגיש ולדבר בשפה רגשית לא רק בשיעור "כישורי חיים".

לרצות לעזור לחבר ולא רק לטובת הניצחון בכדורגל, אלא סתם כי הוא זקוק לעזרה.

לעודד סקרנות ולא רק בנושאים הרשומים במערכת השעות.

להתנהג בכבוד כלפי החברים והמורים הרבה מעבר לנדרש בתקנון הבית ספרי.

לגלות מעורבות בנעשה בבית הספר, גם אם זה לא ירשם כבונוס בתעודה.

להגיע בזמן לבית הספר, לא כי לא בא לו להיענש, אלא כי חשוב לו לכבד את המורה.

ליהנות מההפסקות, כי במהלכן מתרחשות כל האינטראקציות המשמעותיות באמת.

להתנדב ולתרום מעצמו לטובת בית הספר והקהילה, כי חשוב שיגלה אחריות על אנשים, מצבים, מקומות המשפיעים על חייו.

ולכן גם אם חיכינו בכיליון עיניים ל1/9- גם בשני לספטמבר עלינו ההורים מוטלת האחריות לאפשר לילד שלנו להיות תלמיד.

אשמח שתשתפו מה הכי חשוב לכם הורים מהתלמיד שלכם....

בהצלחה!!!


bottom of page