top of page

חג שבועות


חג שבועות מכונה גם חג מתן תורה.

בני ישראל קיבלו במעמד הר סיני את עשרת הדיברות.

איזה חוק שחוקקתם "במעמד הר סיני" שלכם תרצו לפרש אותו באופן שונה לכבוד החג?

עשרת הדיברות נחקקו על שני לוחות הברית והן מהוות עוגן דתי וערכי להתנהגויות האדם אל מול חבריו ואל מול אלוהים.

לכל אחד מאתנו יש את התורה שהוא העניק לעצמו במעמד פרטי משלו, ובתורה זו נכתבו עשרות חוקים נוקשים של "מה צריך", "מה כדאי", "מה אסור", "מה מותר", "מה לא נעים", "איך צריך לחיות" ועוד חוקים רבים אשר מקשים עלינו את החיים.

החוקים הללו מגבילים ולעיתים אף אינם מאפשרים לדייק לעצמנו את הרצונות, שאיפות והצרכים שלנו. כ"כ הרבה אנשים משלמים מחירים כבדים כי ספר התנ"ך הפרטי שלהם כל כך כבד שלא משאיר מקום לנשמה, לאהבה, לייחודיות ולפרשנויות האישיות שלהם את חייהם.

כפי שאת התורה שניתנה לנו במעמד הר סיני, ניתן לפרש בהרבה מאוד פרשנויות, בכתב ובעל פה, ע"פ זרם אורתודוקסי או רפורמי ע"פ חז"ל או רש"י, ובעוד עשרות פרשנויות מגוונות, גם אנחנו, מוזמנים אט אט ובעדינות להעז ולבחון מחדש כל חוק שחוקקנו לעצמנו בתנ"ך הפרטי שלנו, לבדוק את הפרשנויות הרבות לחוקים הללו, כיצד ניתן להגמיש אותם ואולי הם כבר לא רצויים לנו יותר. יתכן אף שחוק שנכתב לפני עשור כיום כבר לא אקטואלי או לא מתאים לחלומות שלנו. חוק שפעם ביטא "איסור" (אסור להיות ספונטני) יכול להיות שהיום להיות ספונטני עבורך זו מתנה הכי גדולה שאתה יכול להעניק לעצמך.

איזה חוק שחוקקת במעמד הר סיני שלך אתה רוצה לפרש אותו באופן שונה לכבוד החג?


bottom of page