top of page

איזה נס הכי גדול- נס חנוכה או הנס בחג הפסח?


האם אתם האנשים שמחכים לניסים או פועלים לקדם את העניינים..??

חציית ים סוף ניצח בתחרות

הוא הנס הכי גדול ביהדות.

הוא עזר לממש הרבה מטרות.

גם אם הן היו מאד גדולות.

מסובכות, מורכבות ומאתגרות.

האם אתם מחכים לניסים

או יוזמים אירועים?

האם אתם מתפללים לישועה

או מכוונים לעברה?

האם אתם מחכים לפיות

או מחפשים הזדמנויות?

האם אתם כל הזמן בהתייעצויות

ובכך אתם מפספסים סיטואציות?

האם אתם ממתינים וממתינים בתחנה

והרכבת ממזמן נסעה?

הקרון עבר

הקטר ציפצף

חלק מהאנשים עלו

חלק מהאנשים ירדו

ואתם נשארת במסילה

ממתינים לנס שהתרחש

ממתינים לפחד להיחלש

ממתינים להחלטה

שלא מצליחים לקבלה.

קחו עכשיו יוזמה

תקבלו החלטה

שאתם עולים לרכבת הבאה.

רכבת בשם התחלה חדשה.


bottom of page