top of page

אז מה הפוזה שלך?

הצו הראשון שיקבע את עתידך.

 • ידעת שהראיון הראשון שלך בצבא – הוא הראיון שיקבע את עתידך הצבאי?

 • ידעת ש 70% מהרושם הראשוני – קשור לשפת הגוף שלך ?

 • ידעת שהמראיינת תשאל אותך שאלות – שלא תמיד יהיו לך עליהן תשובות ?

 • ידעת שהראיון הצבאי הוא הראיון היחיד שיהיה לך שכמעט אין לך סיכוי לבקש מועד ב'...

 • ידעת שזו הפעם הראשונה שלך בה תתראיין למסגרת שתשפיע על חייך

 • ידעת שאתה יכול להשפיע על מהלך הראיון?

 • ידעת שאתה יכול לתרגל ולהתכונן לראיון כדי שתצליח לצאת גדול...

 • הזלזול שלך בראיון עלול לגרום לזלזול שלך בעצמך

אז מה הקטע ?

 • חשוב להכין את עצמך היטב לקראת הראיון הקריטי ( כן...הקריטי)

 • חשוב לבחון עם עצמנו מה אנחנו רוצים לעשות בצבא וכיצד לשכנע "שהתפקיד הזה תפור עלי"

 • חשוב לתרגל את המסרים שהגוף שלך מעביר....

 • חשוב להבין את המכשולים הצפויים לנו בראיון וכיצד להתמודד איתם...

 • חשוב שתדע להקשיב למה שהמראיינת שואלת / לא שואלת...

 • בקיצור, כדי שתתכונן לנהל את הראיון של חייך!!!!!

הראיון שלך היום הוא העתיד שלך מחר....

תקבל החלטה לאן אתה רוצה לבעוט את הכדור במגרש...

אתה תשפיע על צבע הכומתה

שתהייה לך בצבא


bottom of page