top of page

שמעתי את אי הוודאות שלך


כשצלצלת רעד קולך...

כך שרה נורית גלרון.

וכך גם נשמעת כשהתקשרת אלי

שמעתי את הספקות אצלך:

מה אומרים בכזו שיחה

איך מציגים את עצמי

מה משתפים

מה מבקשים

איך מדברים על הבעיה/ הקושי

שתיקה.

לפעמים שתיקה עצובה.

לפעמים שתיקה מהורהרת

לפעמים שתיקה מוצפת

לפעמים שתיקה מבולבלת

אני מחבקת את השתיקה

מכבדת אותה

מבינה שהשתיקה מספקת לך מעט זמן עד שנתחיל לשוחח

מרגישה שהשתיקה עוזרת לך להתארגן לקראת השיחה

ובזכות השתיקה שמעתי את קולך.


bottom of page