top of page

מחר זה יום חדש


אני חושבת שכולנו לפעמים מחכים שתשקע השמש

שישקעו הקשיים

שנקום למחרת בבוקר

והזריחה תאיר לנו פנים.

השאלה, כמה ימים חיכית לילה

כמה בקרים צפית בשמש.

השאלה, כמה פעמים חשבת על מחר..

כי היום היה טעון, מורכב, קשה.

השאלה, מה היה היום שלא אפשר לך לראות את האור

ורק חיכית לילה.

השאלה, מה יש באור היום

שמזמן לך את הרצון שמחר האור יאיר אחרת.

השאלה, מה יש בלילה, בירח, בכוכבים

שמספקים לך אשליה שמחר תיזרח השמח

וקרני השמש יחממו את ליבך.

התשובה לא פשוטה,

השמיכה בלילה מחסה את הנשמה

שבבוקר מתקשה לחמם את עצמה

ומחכה ללילה לניצוץ להרגשה.


bottom of page