top of page

כעסת הרבה, הרבה כעסת


כעסת בפגישה

כעסת מאד

קשה היה להבין על מי בייחוד כעסת

מאחר וכעסת על הרבה אנשים.

כמה כעס יכול להיות טמון בנו?

כמה כעס יכול לשתק אותנו?

כמה כעס מרחיק בין בני אדם?

כמה הכעס צובע את החיים בשחור...

ניסינו להבין את הכעס

לפרק אותו לכעסים קטנים

לחבק את הכעס

לצבוע אותו בצבעים נוספים.

לשים אותו במסגרת סגורה

מסגרת פתוחה

מסגרת עבה

מסגרת דקה

מסגרת מוזהבת

מסגרת כסופה.

העיקר שהכעס לא ישתלט על כל התמונה

העיקר שהכעס יאפשר להתבונן בתמונה

העיקר שהכעס לא יצמצם את מגוון הצבעים הנשקפים בתמונה

העיקר שהכעס לא יפגע בתמונה הגדולה.


bottom of page