top of page

הדבר הכי קבוע בחיים שלנו הם השינויים:


מיום שאנו נולדים אנו מתמודדים עם שינויים

אנחנו שוכבים במיטה בלי לזוז. תלויים לחלוטין בסובבים אותנו.

אט אט, מתהפכים- מגלים את הנוף מסביבנו

זוחלים- לומדים לראות את העולם מגובה 20 ס"מ, איזה שינוי...

הולכים, רצים- לומדים את טיבו של המרחק...

לחלקנו המרחק מוליד בנו את התעוזה לבדוק מרחבים, להרחיק עם סקרנות והתבוננות

ולחלקנו המרחק מהאנשים המשמעותיים לנו מוליד בנו את החשש שמא נלך לאיבוד או שמא ישכחו אותנו...

עם השנים, אנחנו כל הזמן מתמודדים עם שינויים

שינויים שונים במעגלי החיים

יצאו לנו פצעים בגיל ההתבגרות

למדנו מה זו אהבה ראשונה

סיימנו ביהס,

התגייסנו לצבא

השתחררנו מהצבא

למדנו

עבדנו

טיילנו

התחתנו

ילדנו

עברנו מקומות עבודה

עברנו מקומות מגורים

הכרנו שכנים חדשים

נפרדנו משכנים נחמדים.

עברנו משבר, אולי שניים

עברנו שינוי קטן,בינוני ואף גדול

כמה שינויים....

לפעמים זה מעייף, מתסכל ,מאיים ונאלצים להתמודד עם סיטואציות מלחיצות,

לפעמים זה מזמן הזדמנויות, פותח דלתות, מאפשר מימוש חלומות.

אבל תמיד תמיד זה מחייב אותנו להתנהל מול השינוי.


bottom of page