top of page

הגירושין כהזדמנות לבחון מחדש את הקידושין


הכרתי

התאהבתי

התחתנתי

ילדתי

שמחתי.

נפלתי

קמתי

לפעמים גם קמנו ביחד.

אבל בעיקר קמנו אחד ליד השני.

מול השני

נגד השני

מאחורי השני...

ואני רק רציתי שלא ניפול

ואם ניפול

שנקום יחד מחובקים לנצח נצחים.

אבל עכשיו כשאנחנו רק נופלים

ומתגלגלים

למדרונות אפלים

לא נותר לנו אלא לנסות לעצור את הזרמים החזקים.

ניסינו לקרוא למציל- התקשנו להושיט יד לעזרה,

ניסינו להקשיב לזרימה- אך המים הגועשים היו כה חזקים,

ניסינו לשחות עם הזרם- אך כל אחד מאיתנו שחה לכיוון אחר,

ניסינו לצאת מהמים – אך המים כיסו כבר את כל נישמתנו,

ניסינו לעצור את הזרם החזק- אך רגע לפני שטבענו,

התגרשנו.


bottom of page