top of page

האם לוותר על חלום?

לא משנה כמה הסיכויים הם לרעתך

עד שלא וויתרת

לא הפסדת!!!

כמה פעמים אמרת לעצמך שאין לך סיכוי...

שמדובר במלחמה אבודה

שאחרים יצליחו יותר טוב ממך..

כמה פעמים ספרת יותר חסמים מהזדמנויות

כמה פעמים נמנעת מלצפות באלטרנטיבות

כמה פעמים לא הסכמת להקשיב לדעות שונות

להתייחסויות מגוונות...

תחושת ההחמצה

קשה יותר מתחושת הכישלון!!!

בהחמצה אין ניסיונות, סיכויים, התנסויות,

עד הכישלון יש תחושות של אומץ ,תעוזה

יש חלומות, תקוות, רצונות.

כשמעזים מגדילים את הסיכויים

שנמנעים מקטינים את ההזדמנויות

תמיד ניתן לשנות את האיום להזדמנויות

את הפחד לתקווה.


bottom of page